สามารถสั่งได้ทางหน้าเว็บไซต์หรือติดต่อเราที่ Line: @tcspacific

Cart

อัตราค่าจัดส่งสินค้า

ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้า ซึ่งคำนวณค่าจัดส่งจากน้ำหนักรวมของสินค้า (เฉพาะตัวสินค้า)
โดยจัดส่งสินค้าทาง Kerry Express และ SCG EXPRESS

  

น้ำหนักรวม (กก.) ค่าจัดส่ง (บาท)
ต่ำกว่า   0.2 55
0.20-0.50 62
0.51 – 1.00 93
1.01 – 1.50 97
1.51 – 2.00 112
2.01 – 2.50 137
2.51 – 3.00 152

3.01 – 3.50

172

3.51 – 4.00

192

4.01 – 4.50

212

4.51 – 5.00

232

5.01 – 5.50

262

5.51 – 6.00

287

6.01 – 6.50

312

6.51 – 7.00

337

7.01 – 7.50

362

7.51 – 8.00

387

8.01 – 8.50

417

8.51 – 9.00

447

9.01 – 9.50

477

9.51 – 10.00

507