สามารถสั่งได้ทางหน้าเว็บไซต์หรือติดต่อเราที่ Line: @tcspacific

Cart

นโยบายการคืนสินค้า (Return policy)

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า
1 การขอเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน
ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าก่อน 1 สัปดาห์หลังได้รับสินค้า
2 การขอคืนสินค้า
– กรณีที่สามารถขอคืน/เปลี่ยนสินค้าได้ดังนี้
– ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
– สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
– สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ให้กับผู้ซื้อ
3 ห้ามการเปลี่ยนใจ
ไม่สามารถขอคืนเงินหรือสินค้าได้หากเกิดจากการเปลี่ยนใจ
4 ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
ทางบริษัทจะให้ขนส่งเอกชนเข้ารับสินค้ากลับมาตรวจสอบโดยรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดและทำการเปลี่ยนสินค้าส่งไปให้ลูกค้าใหม่
5 การคืนเงิน
เมื่อทางบริษัทได้ตรวจสอบและเห็นชอบให้คืนเงินจะทำการคืนเงินทันทีภายใน 7 วัน